Software Ontwikkelaar Oracle Apex / Applicatiespecialist at Radboudumc

Dutch

Nijmegen,Netherlands
Jul 10, 2019

Software Ontwikkelaar Oracle Apex / Applicatiespecialist
Nijmegen, 36 uur per week

Als Software Ontwikkelaar Apex / Applicatiespecialist werk je in teamve rband met de andere ontwikkelaars en beheerders aan ontwikkeling, onderhoud en beheer van de ICT-systemen die gebruikt worden binnen het genetica vakgebied. In nauwe samenwerking met de genetische labs bouw je kennis op van het bedrijfsproces en van de ICT-systemen. Je participeert in projecten voor het innoveren van de laboratoriumdiagnostiek en optimaliseren van de (lab)processen. Hierbij wordt samengewerkt met laboratoriumspecialisten en bio-informatici van de afdelingen Genetica van het Radboudumc en MUMC+.

Taken en verantwoordelijkheden


Profiel


Organisatie
De afdeling Genetica richt zich op diagnostiek en onderzoek van erfelijke aandoeningen. Bij deze afdeling werken ruim 350 medewerkers binnen drie secties: Genoomdiagnostiek, Klinische Genetica en Genoom Research. De afdeling staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven zowel op het gebied van de patiëntenzorg, als op wetenschappelijk vlak.

Optimaal functionerende ICT-systemen zijn van vitaal belang voor het genetica vakgebied. Het hoge innovatietempo van de laboratoriumdiagnostiek vereist voortdurend ontwikkeling van de ICT-systemen die dit proces ondersteunen. De genetica afdelingen van Radboudumc en MUMC+ werken nauw samen. Deze samenwerking vereist ook een gemeenschappelijke informatievoorziening en koppeling van systemen. Er zijn verschillende projecten geïnitieerd om dit te realiseren.

Je participeert in het Service Team Genetica. Dit team van 11 medewerkers is gepositioneerd binnen de afdeling Genetica en verzorgt ontwikkeling, beheer en ondersteuning van de domein specifieke (genetica) systemen. Het team kent een informele, open en collegiale werksfeer. Het beheer van de ICT-infrastructuur, servers, operating systems, PC-werkplekken e.d. valt buiten de verantwoordelijkheid van het team. Dit wordt uitgevoerd door de centrale ICT-afdeling (Informatie Management, IM) van Radboudumc.

Helix is het kernsysteem van de genetische laboratoria van het Radboudumc. Dit systeem wordt ingezet als primair registratiesysteem voor patiëntgegevens, laboratoriumdiagnostiek en workflow ondersteuning bij de verschillende laboratoriumprocessen. Ontwikkeling en onderhoud van de Helix (maatwerk)software wordt gezamenlijk uitgevoerd met het genetische centrum van MUMC+. Helix is nu nog gebaseerd op Oracle Forms & Reports. In samenwerking met MUMC+ en een externe partij wordt er gewerkt aan een project om Helix te vernieuwen op basis van Oracle Apex. Naast Helix wordt er gebruik gemaakt van een Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS - Labvantage) en andere applicaties en databases voor genetische laboratoriumdiagnostiek en data-analyse.

Het Radboudumc
Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie.

Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en wat onze medewerkers daarover vertellen.

Arbeidsvoorwaarden
Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk van de functie, een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc.

Position:
Employee

Work Schedule:
Full-time

Remote:
No

Relocation:
No

Salary:
Not Specified

Perks

How to Apply

Position fulfilled. Thanks for your interest.


Contact

Email: admin@djangojobs.net